تابلوي مجموعه

 
  

 

 

 

 

 

خوان سالار يكي از پر سابقه ترين و در عين حال جالــب ترين رستورانهاي ايران است . اين رســتوران در سال 1350 تاسيس شد و از همان ابتدا يك فضاي سنتي ، آرام و دلپذير را براي مشتريان فراهم كرد .
خوان سالار با فضاي سنتي و آرام خود يادآور روزهاي خوش قديم است  و موسيقي حاكم در فضا بر لذت شما مي افزايد و تاكيدي است بر فرهنگ غني ايران .
شما با ديدن منوي متنوع و جالب روياي روزهاي گذشته برايتان تداعي خواهد شد و در حال ميل غذا از ذهنتان تهران قديم گذر ميكند .
ما تلفيقي از سنت ايراني و تكنولوژي صنعت غذا را برايتان به ارمغان آورده ايم .
 

 

              Welcome to KHANSALAR Restaurant

Estabished in 1970
Enjoy the full exotic flauors of Iranian and International cuisine served with an ambiance of traditional presian style it is our great pleasure to share with you the beauty hospitality and art of this ancient civilization .

 

 

 

 

 

 

 

 

 Power & Design BY :
Iran Technology